De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Rose Sound Alchemy, hierna afgekort tot RSA. 

BEGRIP

  1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, online en live sessies en andere evenementen verzorgd door RSA aan een persoon of organisatie (“de cliënt”).
  2. Sessies of workshops zijn geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en mogen niet als zodanig worden opgevat.
  3. In ruil voor de vergoedingen die door de klant (of door een derde partij namens hen) verschuldigd zijn, stemt RSA ermee in de dienst te verlenen zoals beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De klant stemt ermee in om vergoedingen te betalen voor de dienst volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde partij de vergoedingen betaalt, telt de derde partij als een agent die optreedt namens de klant).
  4. Als startdatum van de dienstverlening geldt de datum waarop de eerste sessie of intake plaatsvindt. Deelname door eenieder aan de eerste sessie, intake of workshop houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

TERUGBETALINGEN 
RSA biedt geen restitutie of omruiling van producten of online diensten.

Sessies kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Er zal dan gezamenlijk gezocht worden naar een alternatieve datum voor de sessie.
Bij live groepsbijeenkomsten is annulering tot 2 weken van tevoren is mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken tot de bijeenkomst wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week tot de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Per annulering rekent RSA € 25,- administratiekosten.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat RSA een sessie of workshop moet verzetten; in deze omstandigheden zal RSA zich redelijkerwijs inspannen om een, voor beide partijen bevredigende, alternatieve afspraak te bieden.
Wanneer een sessie, bijeenkomst of workshop niet op de geplande datum kan plaatsvinden vanwege natuurrampen, overheidswetgeving of enige andere situatie buiten het domein van besluitvorming of invloed van RSA, worden de sessie, bijeenkomst of workshops geannuleerd zonder het ontvangen van restituties voor reeds gedane betalingen door de klant.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 
© 2023 Rose Sound Alchemy. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of wijziging van enig deel van deze website voor persoonlijk gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rose Sound Alchemy is ten strengste verboden. 

DISCLAIMERS 
U stemt ermee in dat het deelnemen aan de sessies en workshops op eigen risico is. RSA is niet verantwoordelijk voor eventuele beslissingen die je neemt naar aanleiding van een sessie, workshop, (online of live) of fysieke resultaten of problemen die zich daarna kunnen voordoen.  RSA is niet aansprakelijk voor enige schade die een cliënt lijdt, na aanvang van sessies, (online of live) of workshops of voor enig door de cliënt waargenomen falen, al dan niet gerechtvaardigd, om verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te behalen.

RSA is geen medische of gezondheidsdienst en daarom mogen de sessies en workshops niet worden gebruikt voor het zoeken naar medische behandeling of advies.
Raadpleeg bij twijfel voor, tijdens of na een sessie of workshop altijd uw arts.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op:  5 mei 2023.